OVER ONS

Over Summerville bewindvoeringen

Als uzelf niet in staat bent om uw financiën te beheren…… Als u problemen ervaart bij het beheren van uw inkomsten en het betalen van rekeningen, Als u het overzicht gedeeltelijk of helemaal kwijt bent, of er ontstaan schulden, dan kan een beschermbewindvoerder de oplossing voor u zijn onder toezicht van een rechtbank.

Afhankelijk van de situatie wordt een plan van aanpak met een eventuele aanvulling als er schulden zijn, ingediend bij de rechtbank. De rechter beslist of het bewind wordt uitgesproken en voor hoe lang.

Jaarlijks dient de bewindvoerder verantwoording af te leggen aan de rechtbank hoe uw financiën zijn ingezet. Dit toezicht blijft de gehele periode. Wanneer u liever geen zaken uit handen geeft, nog zelfstandig in staat bent betalingen te verrichten, maar u wilt toch graag af en toe hulp daarbij, denk dan aan een budgetcoach of budgetbeheerder.

Beschermingsbewind heeft als doel om de bezittingen van iemand te beschermen tegen misbruik, of onkunde van diegene of anderen. De beschermingsbewindvoerder is verantwoordelijk voor een goed beheer van financiën.

Voor wie is beschermingsbewind bedoeld?

Als iemand vanwege lichamelijke en/of psychische problemen (tijdelijk) niet zelf zijn financiën kan regelen, kan beschermingsbewind ingeschakeld worden. Ook kan beschermingsbewind uitgesproken worden als er problematische schulden zijn.

Wat zijn de gevolgen?

De beschermingsbewindvoerder regelt de financiën van de klant, maar hij doet dit niet alleen. Voor grote uitgaven heb ik toestemming van de klant en/of de kantonrechter nodig. Ook legt de beschermingsbewindvoerder jaarlijks verantwoording aan de klant en de kantonrechter af. Beschermingsbewind is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als het beschermingsbewind moet worden opgeheven, gebeurt dit via de kantonrechter. De kantonrechter heeft het beschermingsbewind op als de redenen voor het bewind niet meer aanwezig zijn.

Schuldhulpverlening via de gemeente

Aanmelding en intake

Wie zich aanmeldt krijgt een intake gesprek waarbij allerlei gegevens dienen te worden vastgelegd en verzameld. Daarna volgt een inventarisatie periode en aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Er wordt goed onderzocht welke optie voor u het meeste geschikt is.

Een minnelijk traject (MSNP traject) via de gemeente; De mogelijkheid op een traject zonder tussenkomst van de rechter dient te allen tijde te worden onderzocht. Als alle schuldeisers akkoord gaan zorgen wij voor de boedelafdracht richting schuldeisers.